11. jan 2018 3 minutter

Klar rekord for norsk gasseksport

40 år etter starten på det norske gasseventyret, ble det satt en klar rekord for norske gassleveranser til Europa i 2017.
Kollsnes har økt fra 41,8 til 47,1 milliarder standard kubikkmeter gass fra 2016 til 2017

I 2017 transporterte Gassco 117,4 milliarder standard kubikkmeter gass gjennom rørsystemet fra Norge til Europa. Det er en solid økning på 8 prosent fra 2016 og det klart høyeste volumet i de 40 årene med norsk gasseksport.

– At norsk gasseksport til Europa setter en så klar rekord etter 40 år viser hvilken nøkkelrolle norsk gass spiller for Europas energiforsyning. Norsk gass dekker i dag rundt en fjerdedel av Europas gassforbruk og vil også i årene som kommer være en sikker energikilde for europeiske forbrukere, sier Frode Leversund, administrerende direktør i Gassco. 

Gassco er operatør for den norske gassinfrastrukturen, inkludert rørledninger, prosessanlegg i Norge og mottaksterminaler i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia. 

– I Gassco er vi stolte over å drive dette systemet med høyeste mulig regularitet, slik at Europa sikres trygge og pålitelige leveranser. Vi har en effektiv og trimmet organisasjon som er klar til å levere i henhold til de forventningene som stilles til oss, sier Leversund. 

I 2017 ble det oppnådd en gjennomsnittlig regularitet i Gassled på 99,48 prosent.

Økning også for våtgass 

Leveransene av flytende våtgass (NGL) og kondensat fra prosessanleggene på Kårstø og Kollsnes var 10,2 millioner tonn i 2017, en økning fra 10,0 millioner i 2016.

Åpner utstilling 

I dag, torsdag, vil administrerende direktør Frode Leversund åpne installasjonen «Nerver av stål» på Norsk Oljemuseum i Stavanger.

Installasjonen gir et innblikk i historien om den norske gassinfrastrukturen, som forsyner Europa med gass gjennom 8800 kilometer med rørledninger, hvorav de største har en diameter på 1,2 meter. Her kan publikum følge gassen i hver av rørledningene og selv prøve seg i et interaktivt kunnskapsspill.

 (11.01.2018)