16. sep 2015 1 minutt

Kollsnes-kontrakt til Fabricom

På vegne av operatøren Gassco har Statoil Petroleum AS tildelt Fabricom AS en fabrikasjonskontrakt for oppgradering av Kollsnes prosessanlegg.
Kollsnes prosessanlegg

Hensikten er å øke fleksibiliteten på anlegget på grunn av endringer i gasskomposisjonen og økt kapasitet i Kvitebjørn Gas Pipeline (KGP).

- Vi er svært fornøyd med å få Fabricom med på laget. Sammen skal vi bidra til at gassleveransene ivaretas og anleggets integritet opprettholdes, sier Svein Birger Thaule, direktør for anleggsdrift i Gassco.

Oppstart er september 2015 og ferdigstillelse er desember 2017.

Oppgradering av Kvitebjørn gassrørledningen har til hensikt å gjøre Kollsnes prosessanlegg mer fleksibelt og i stand til å møte akselrert og økt produksjon fra feltene Kvitebjørn og Visund, samt andre mulige framtidige volumer i området.

Anlegget på Kollsnes eies av Gassled, Gassco er operatør og Statoil er teknisk driftsansvarlig.

(16.09.2015)