13. mar 2015 2 minutter

Kollsnes-kontrakt tildeles Wood Group

På vegne av Gassco som operatør har Statoil i dag tildelt Wood Group kontrakt for forprosjektering til prosjektet Kollsnes Elektro og Instrument (KOL E&I), samt opsjoner for gjennomføring av prosjektet Kvitebjørn Gas Pipeline (KGP).
kollsnes-220115-2801

Arbeidet vil starte umiddelbart og ferdigstillelse er planlagt i desember 2017.

- Prosjektet er viktig for å sikre Kollsnes-anleggets robusthet i et langsiktig perspektiv. Kontrakten er vunnet i hard konkurranse med andre leverandører og er sentral i den videre modningen av  elektro- og instrument-prosjektet på Kollsnes, i tillegg til prosjektgjennomføringen som ligger i KGP-opsjonene. Timeestimatet til tilbyder er ca. 80 årsverk fordelt på kontraktens varighet som er 33 måneder, sier Svein Birger Thaule, direktør for anleggsdrift i Gassco.

Fakta KOL E&I

Gassco har sikkerhet som overordnet mål for anleggene. Flere av elektrosystemene begynner å bli utdatert slik at mer omfattende oppgraderinger er nødvendig for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå på Kollsnes.

Fakta KGP

Oppgradering av Kvitebjørn gassrørledningen er etablert for å øke kapasiteten, samt å gjøre Kollsnes prosessanlegg mer fleksibel og i stand til å møte økt produksjon fra feltene Kvitebjørn, Valemon og Visund.

Anlegget på Kollsnes eies av Gassled, Gassco er operatør og Statoil er driftsansvarlig

(13.03.2015)