11. jan 2016 2 minutter

Leveranserekord i 2015

Aldri før har det vært levert mer gass til Europa. I 2015 ble det innen Gasscos operatørskap transportert 108 milliarder standard kubikkmeter gass (sm3) fra norsk sokkel til mottaksterminaler i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia.
Kollsnes-anlegget i Øygarden kommune.

Det gir en økning på hele 7 milliarder sammenlignet med 2014.

- Tilgjengeligheten for å levere gass i transportsystemet var på over 99 prosent i 2015. Over 30 prosent av norsk gass eksport skjer via prosessanlegget på Kollsnes. Utnyttelsen av kapasiteten ved dette anlegget har vært rekordhøy i 2015, sier Frode Leversund, administrerende direktør i Gassco.

Gassco har som målsetning å drive det integrerte transportsystemet for norsk gass slik at kundene i Europa har trygge og pålitelige gassleveranser. I 2015 er det oppnådd en gjennomsnittlig regularitet for transportsystemet på 99,38 mot 99,92 prosent i 2014.

22. november ble det satt ny historisk leveranserekord pr døgn med hele 365,3 millioner standard kubikkmeter.

Leveransene av flytende våtgass (NGL) og kondensat fra prosessanleggene på Kårstø og Kollsnes (via Vestprosess) for 2015 har økt til totalt 9,6 millioner tonn. Til sammenligning ble det i 2014 levert 8,1 millioner tonn våtgass og kondensat. 

Søylediagram over totale gassleveranser pr måned 2014 og 2015.
Søylediagram over norsk gassekport pr måned til Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia.

(11.01.2016)