21. apr 2023 1 minutt

Nabobrosjyre Kårstø prosessanlegg

Orientering om sikkerhet og beredskap ved Kårstø prosessanlegg
sikkerhet-og-beredskap-karsto-endelig

Formålet med denne brosjyren er å informere personer utenfor Kårstø prosessanlegg om stoffer og situasjoner som kan representere en fare dersom det skulle oppstå en uønsket hendelse.

Vi orienterer om hvilke beredskapstiltak anlegget har, og hvilke forholdsregler som skal tas dersom en uønsket hendelse som for eksempel en gasslekkasje eller brann skulle inntreffe ved anlegget.