25. apr 2023 1 minutt

Nabobrosjyre Nyhamna prosessanlegg

Orientering om sikkerhet og beredskap ved Nyhamna prosessanlegg
Nyhamna-Beredskap-nabo154525

Storulykkeforskriften har som formål å forebygge og begrense ulykker i virksomheter med storulykkepotensiale som f.eks brann, eksplosjon eller utslipp som omfatter farlige kjemikalier.

Nyhamna prosessanlegg omfattes av denne forskriften, og brosjyren er laget for å informere deg som bor i nærheten om hva Nyhamna er, om sikkerhetstiltakene som er satt opp i og rundt anlegget, og hvordan du kan komme i kontakt med oss om du har spørsmål.