9. sep 2014 2 minutter

Ny modifikasjonskontrakt til Aibel

Aibel har signert kontrakten for Kalstø Robustness Project (KaRP). Prosjektet går ut på å oppgradere ilandføringsanlegget på Kalstø for å ivareta sikker og pålitelig drift i fremtiden.
kalsto

Studier har tidligere avdekket aldring av komponenter og økende behov for vedlikehold på Kalstø-anlegget. I den forbindelse har Statoil på vegne av Gassco gitt Aibel i oppdrag å oppgradere anlegget for å ivareta sikker og pålitelig drift. 

Kontrakten, som nylig ble signert, omfatter blant annet bygging av nytt kontrollrom, samt utskiftning av eksisterende kontrollsystem og gammelt instrumenteringsutstyr. I tillegg skal eksisterende pig-sluse tilkoblet Statpipe fjernes og nytt ventilsystem installeres.

De oppgraderinger som skal gjøres på Kalstø skal bidra til å opprettholde sikker og pålitelig drift fram til 2050.

Kontrakten omfatter både prosjektering, innkjøp, demontering og installering. Den har en verdi på cirka 320 millioner kroner og vil på det meste engasjere rundt 60 ingeniører og administrativt personell samt rundt 80 operatører fra Aibel. Arbeidet starter umiddelbart og vil pågå fram til årsskiftet 2016/2017.

Fakta

  • Ilandføringsanlegget på Kalstø består av fire rørledninger, inkludert ventiler, sluser og tilsvarende utstyr for Statpipe, Sleipner kondensat og Åsgard. 
  • De eldste rørledningene har vært i drift siden 1985. 
  • Anlegget på Kalstø eies av Gassled, Gassco er operatør og Statoil er driftsansvarlig.

(09.09.2014)