24. mai 2016 3 minutter

Ny mottaksterminal for norsk gass i Tyskland

En ny mottaksterminal for norsk gasseksport til Tyskland ble i dag offisielt åpnet i Emden.
En symbolsk "go" for nedstengningen av gammel mottaksterminal og oppstarten av det nye anlegget. Fra venstre: Gasscos terminalsjef i Tyskland Alfred Skår Hansen, minister for økonomi, arbeid og transport Nedre Saksen Olaf Lies, statssekretær i OED Ingvil Smines Tybring-Gjedde, Gasscos adm. dir. Frode Leversund, EØS og EU-minister Elisabeth Aspaker og parlamentarisk statssekretær Uwe Beckmeyer.

Den nye mottaksterminalen erstatter eksisterende Norsea Gas Terminal (NGT) som ble satt i drift i 1977 i forbindelse med utbyggingen av Ekofisk-feltet. Terminalen i Emden mottar en betydelig andel av de norske gassleveransene til Tyskland gjennom rørledningen Norpipe.

- Byggingen av den nye terminalen i Emden er en av de viktigste oppgavene Gassco har påtatt seg som operatør for transportsystemet for norsk gass til Europa. Jeg er derfor meget stolt av at byggingen er gjennomført innenfor avtalt tid og til en lavere kostnad enn forutsatt, sier Leversund.

Interessentskapet Gassled tok en investeringsbeslutning om å bygge ny mottaksterminal i Tyskland høsten 2012. Den nye terminalen er bygget på et ubrukt areal innenfor eksisterende terminalområde i Emden, og det fysiske arbeidet startet høsten 2013. Kontrakt for bygging av terminalen ble tildelt Linde Engineering Dresden GmbH.

Den nye mottaksterminalen gir ikke økt eksportkapasitet, men funksjonaliteten til den nye terminalen vil være godt tilpasset framtidige behov for prosessering av gass fra felt både i Ekofisk-området og andre deler på norsk sokkel.

Fakta

  • Prosjektet ferdigstilt innen tidsrammen og godt under kostnadsbudsjett.
  • Ca. 2000 tonn stål, 1700 meter med store rør, 250 000 meter med instrumentkabler, 330 000 med elektriske kabler og 10 000 tonn med betong er installert på området. I tillegg er 1710 betongpæler satt ned for å stabilisere bakken.
  • Området den nye mottaksterminalen er bygget på, er ca 12 mål (12 000 m2).
  • Terminalen er har kapasitet på 34,1 mill. sm3 pr dag.
  • Totalt er det lagt ned hele 1,2 millioner arbeidstimer på byggeplassen og medarbeidere fra 20 ulike nasjoner har vært involvert i byggeprosessen.
  • Det har vært en overordnet målsetning for Gassco å gjennomføre prosjektet uten skader på mennesker eller miljø. Hovedutfordringen har vært å utvikle en felles hms-kultur for alle involverte selskap. Samlet sett er HMS-resultatene gode.

(24.05.2016)