4. mai 2017 2 minutter

Operatør av Polarled

Gassco har overtatt operatørskapet av Polarled-røret som vil frakte gass fra Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet til Nyhamna prosessanlegg i Møre og Romsdal.
Fra signeringen av overføringsprotokollen. Fra venstre Frode Leversund (adm. direktør Gassco), Grete Birgitte Haaland (Statoil) og Håkon Ivarjord (Statoils prosjektleder Polarled). (Foto: Statoil)

- Polarled åpner en helt ny gassprovins for norsk gass til markedene i Storbritannia og Europa, og vil slik styrke Norges posisjon som en pålitelig og langsiktig energileverandør, sier Frode Leversund, administrerende direktør i Gassco. 

1. mai overleverte utbyggingsoperatør Statoil operatørskapet for Polarled- interessentskapet til Gassco. Fra denne dato overtar dermed Gassco ansvaret for Polarled-rørledningen og oppfølgingsansvaret for Nyhamna modifikasjonsprosjektet på vegne av Polarled-interessentskapet.  

Polarled-rørledningen er med sine 482 kilometer den første rørledningen som krysser Polarsirkelen til havs. Transportkapasiteten for gass er ca. 70 millioner kubikkmeter pr. dag og røret har en diameter på 36 tommer.

Byggingen av rørledningen startet ved Nyhamna i mars 2015 og i september samme år ble siste rørlengde installert ved Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet. 

Fra Nyhamna går rørledningen Langeled til Storbritannnia via knutepunktet Sleipner, som også er tilknyttet transportsystemet som eksporterer norsk gass til kontinentet. 

Polarled har seks tilknytningspunkter for nye funn og Dvalin blir første felt utover Aasta Hansteen som benytter rørledningen.

Lagring av rør før legging (Foto: Eva Sleire/Statoil).

(04.05.2017)