12. apr 2023 1 minutt

Alvin Hansen

Enheten har ansvar for fagområder innen helse, miljø, sikkerhet, kvalitet og bærekraft. Ansvaret innebærer bedriftens styring- og oppfølging innen HMS-området. Enheten har også ansvar for å kontrollere etterlevelse av lover, forskrifter, styrende dokumenter og prosedyrer.