11. apr 2023 1 minutt

Frode Leversund

Administrerende direktør har det overordnede ansvaret for alle enheter i Gassco.