2. feb 2023 1 minutt

Lisbet Kallevik

Kallevik er rådgiver i avdelingen for forretningsutvikling og prosjekter i Gassco, og leder for arbeidstakerorganisasjonen IndustriEnergi. Lisbet Kallevik har vært styremedlem siden 2020.