12. apr 2023 1 minutt

Øystein H. Rossebø

Enheten har ansvar for utvikling av det norske gasstransportsystemet, inkludert utvikling av nye verdikjeder for transport av hydrogen og CO2 gjennom dagens- og ny infrastruktur. Ansvaret omfatter også identifisering, utvikling og gjennomføring av studier og prosjekter. Enheten er også ansvarlig for kommersielle avtaler, forhandlinger, juridisk rådgiving og anskaffelser, og for forskningsporteføljen (F&U) i selskapet.