12. apr 2023 1 minutt

Randi Viksund

Enheten har ansvar for fagområder innen stab og forretningsstøtte, herunder HR, kommunikasjon, finans og IKT.