2. feb 2023 1 minutt

Tor Rasmus Skjærpe

Skjærpe er utdannet petroleumsingeniør fra NTNU. Han var i perioden 2014–2016 ansatt i konsulentselskapet Proactima hvor han leverte konsulenttjenester innenfor ledelse, risiko- og styringssystemer. Han har tidligere hatt ulike lederstillinger både i Petoro og Norsk Hydro innenfor drift, teknologi, lisensstyring og strategi. Skjærpe har vært styremedlem siden 2016.