2. mai 2014 2 minutter

Positive tilbakemeldinger fra kundene

Gassco får gode skussmål i den årlige kundeundersøkelsen som sendes ut til Gassleds eiere og selskapene som får transportert sin gass til markedet.
- Å lytte til kundenes opplevelser av våre tjenester er særdeles viktig for oss, sier Svein Birger Thaule, direktør for anleggssstyring i Gassco.

Kundeundersøkelsen er en av flere brikker i Gasscos kontinuerlige forbedringsarbeid, og har som mål å kartlegge i hvilken grad kundene er fornøyd med Gasscos kjernevirksomhet

- Det er helt avgjørende for oss å lytte til hvordan kundene opplever profesjonaliteten i våre tjenester, det er en forutsetning for å kunne forbedre oss. Det er inspirerende at kundene gir uttrykk for at de er godt fornøyd med arbeidet vi legger ned, sier Svein Birger Thaule, direktør for anleggsstyring i Gassco.

Kundeundersøkelsen er todelt. Den ene delen er rettet mot eierne i Gassled, og hvordan de opplever miljø og sikkerhet, teknisk drift, prosjekter og lisensadministrasjon. Den andre delen er rettet mot skiperne, det vil si selskapene som får prosessert og levert gass i våre system. Denne delen av kundeundersøkelsen omhandler blant annet systemdrift, kapasitetsadministrasjon og infrastrukturutvikling.

Oversikt over Gassleds eiere

(02.05.2014)