18. jan 2021 3 minutter

Rekordhøye leveranser til Tyskland i coronaåret

Gassco leverte i fjor 107,0 milliarder kubikkmeter gass til Europa, en marginal økning fra 2019. Nesten halvparten gikk til Tyskland, gjennom en rekordleveranse på 49,9 milliarder kubikkmeter.
Dornum, et av to landingspunkter for norsk gass i Tyskland.
Foto : ØYVIND SÆTRE (+47 91390036) / www.oyvindsatre.no

Gassco drifter og videreutvikler et av verdens mest effektive og pålitelige transportsystem for gass. Gjennom å forsyne kontinentet med norsk naturgass henter Gassco maksimal verdiskaping ut av gassressursene på norsk kontinentalsokkel. Gassen spiller en viktig rolle i Europas energiforsyning, og millioner av mennesker er avhengige av Gasscos leveranser hver eneste dag.

– Det at vi leverer så stabilt og høyt i et veldig annerledes år, viser med tydelighet hvor stort behov det er for naturgass i et Europa som ønsker å redusere bruken av kull som energikilde, forklarer Frode Leversund, administrerende direktør i Gassco.

For at Gassco-leveransene kan være så pålitelige, er godt samarbeid med mange aktører i hele verdikjeden avgjørende. Mer enn 60 felt produserer gass på norsk sokkel.

– Det er mange som bidrar til denne verdiskapingen.  Samarbeid, nye løsninger og ny teknologi gir oss helhetlige og fleksible transportløsninger som sikrer høye og pålitelige leveranser hver eneste dag, sier Leversund.

Gassnæringen arbeider også aktivt for å kombinere lønnsom produksjon med ytterligere utslippskutt.

– Et helt nytt energilandskap er på trappene, og i tråd med flere av FNs bærekraftsmål er det vår oppgave å sikre at den norske gassforsyningen har et så lavt klimaavtrykk som mulig. Gassco har identifisert og definert ulike områder vi skal jobbe med for å ytterligere redusere utslippene. To av våre tre prosessanlegg er allerede fullelektrifisert, sier Leversund.

(18.01.2021)

Fakta

  • Leveransen på 107,0 milliarder standard kubikkmeter tørrgass til Europa i 2020 er en marginal økning fra 106,9 milliarder kubikkmeter i 2019.
  • Tørrgassleveransene til Tyskland økte fra 47,6 milliarder standard kubikkmeter i 2019 til  49,9 i 2020.
  • Leveransene av flytende våtgass (NGL) og kondensat fra prosessanleggene på Kårstø og Kollsnes (via Vestprosess) og Nyhamna for 2020 er totalt på 9,5 millioner tonn.