10. jan 2020 2 minutter

Solide gassleveranser i 2019

Gassco transporterte 106,99 milliarder kubikkmeter gass gjennom rørsystemet fra Norge til Europa i 2019. På tross av en liten nedgang fra 114,2 milliarder kubikkmeter i 2018, var 2019 et av de beste årene vi har hatt fra norsk kontinentalsokkel gjennom tidene.
Bilde: Langeled mottaksanlegg i Easington på den engelske østkysten

- Selv i et år med betydelig økning i import av flytende naturgass (LNG) til Europa var de norske gassleveransene godt over gjennomsnittet sammenlignet med de siste 10 årene. I tillegg hadde vi et større omfang av planlagt vedlikehold på norsk sokkel, sammenlignet med året før. Høye og pålitelige norske gassvolumer sikrer stabil gassforsyning til Europa, sier administrerende direktør i Gassco, Frode Leversund.

Tilgjengeligheten for å levere gass i transportsystemet var over 99%.

- Dette er et solid resultat og viser et godt samspill fra felt til leveransepunktene i Europa. Gassco vil sørge for å opprettholde denne tilgjengeligheten ved å fokusere på sikker, pålitelig og effektiv drift med stadig lavere klimaavtrykk. Som arkitekt på norsk sokkel fortsetter vi også arbeidet med å finne de riktige helhetlige infrastrukturløsningene for fremtiden, sier Leversund. 

Leveransene av flytende våtgass (NGL) og kondensat fra prosessanleggene på Kårstø og Kollsnes (via Vestprosess) og Nyhamna for 2019 er totalt på 10,1 millioner tonn.

(10.1.2020)