13. jan 2015 2 minutter

Stabile gassleveranser i 2014

I 2014 ble det innen Gasscos operatørskap transportert 101 milliarder standard kubikkmeter gass (sm3) fra norsk sokkel til mottaksterminaler i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia.

- Norsk gass representerer et betydelig bidrag til energiforsyningen i store europeiske land, og gasseksporten ligger fortsatt på et stabilt høyt nivå preget av meget god regularitet, sier Brian Bjordal, administrerende direktør i Gassco.

Tørrgasseksporten for 2014  har en liten nedgang på 1,5 mrd standard kubikkmeter gass sammenlignet med 2013.

Gassco har som målsetning å drive det integrerte transportsystemet for norsk gass med høyest mulig forsyningssikkerhet.  I 2014 er det oppnådd en gjennomsnittlig regularitet for transportsystemet på hele 99,92 prosent, mot 99,68 i 2013.

Leveransene av flytende våtgass (NGL) og kondensat fra prosessanleggene på Kårstø og Kollsnes (via Vestprosess) for 2014 har økt til totalt 8 106 950 tonn. Til sammenligning ble det i 2013 levert  7 285 460 tonn våtgass og kondensat.

Søylediagram over norsk gasseksport 2003-2013 fordelt på Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia.

(13.01.2015)