3. jun 2015 2 minutter

Stort oppgraderingsprosjekt på Kårstø ferdigstilt

Nylig ble oppgraderingen av to dampkjeler på Kårstø prosessanlegg sluttført med gode resultat. Prosjektet har vært gjennomført på et anlegg i full drift.
Signering og overlevering av dampkjele-prosjektet. Fra venstre: Rune Sæbøe Iversen – prosjektleder Gassco, Svein Birger Thaule - direktør for anleggsstyring Gassco, Terje Klungland – prosjektleder Statoil, Hege Flatheim - direktør Kårstø Statoil, Alvin Hansen - direktør for prosessanlegg Gassco og Asbjørn Haugsgjerd -Statoil. (Foto: Statoil/Else S. Vestre)

Hensikten med prosjektet har vært å forlenge levetid og bedre regulariteten til de to dampkjelene som hver kan produserer 70 tonn damp per time. Disse dampkjelene har vært i drift siden oppstarten av Statpipe i 1985. 

Arbeidet har bestått i total renovering av kjelene, utskifting av kontrollsystem, ventiler og instrumentering. 

Det at oppgraderingen har vært gjennomført tett på et anlegg i full drift viser at en evner å finne løsninger for effektiv utførelse av prosjekt, uten at sikkerheten står i fare.

Prosjektet ble besluttet høsten 2011 og har vært gjennom en lang gjennomføring for i minst mulig grad å forstyrre den daglige driften av Kårstø. Til tross for at prosjektet har vært krevende, viser sluttresultatet at prosjektet har vært en suksess.

- Det er omfattende å gjennomføre et oppgraderingsprosjekt som dette, og det er gledelig å se at prosjektet er utført uten alvorlige hendelser, ingen fallende gjenstander og ingen produksjonstap. Felles innsats av prosjektet og drift har gitt svært gode HMS-resultater, i tillegg til gode resultater på kost, sier direktør for prosessanlegg i Gassco, Alvin Hansen.

- Det er mange som skal ha honnør for den jobben som er gjort for å sikre en god og sikker gjennomføring av prosjektet. Det erfarne prosjektteamet på Kårstø har med god planlegging og oppfølging hatt stor betydning for produktivitet, kostnad og HMS-resultat. Ikke minst har samhandlingen mellom Statoil som teknisk tjenesteyter og og Gassco som operatør, vært veldig god underveis.

(03.06.2015)