8. nov 2018 1 minutt

Vestprosess og Kollsnes nedstengt

I forbindelse med sammenstøtet mellom fregatten Helge Ingstad og tankskipet TS Sola ved Sture-anlegget i Øygarden er rørledningen Vestprosess og prosessanlegget Kollsnes nedstengt.

Gassco ble varslet om hendelsen i dag torsdag klokken 07.53. Vi har dialog med myndigheter og har mobilisert beredskapsressurser.

Vestprosess rørledningen går mellom Kollsnes-anlegget og Mongstad via Sture. Som en konsekvens av nedstengningen av Vestprosess ble Kollsnes prosessanlegg stengt ned.

Hendelsen medfører reduksjoner på leveransene til Europa. Gassco jobber nå med å minimere konsekvensene for selskapene som eksporterer norsk gass og for mottakere i Europa.  Vi optimaliserer gasstransporten ved å utnytte fleksibiliteten i det integrerte nettverket. 

For ytterligere informasjon om gassleveranser, se http://flow.gassco.no/

Talspersoner er Randi Viksund (41511302) og Lisbet Kallevik (99254682).

Gassco er operatør for Vestprosess og Kollsnes prosessanlegg. Equinor er teknisk tjenesteyter for Kollsnes og Vestprosess.

(08.11.2018)