14. feb 2017 2 minutter

Virtuelt samarbeid

Andreklassinger på Kopervik videregående skole går en spennende vår i møte. I tett samarbeid med Gassco skal de teste ut 360-graders film og foto.
Innovasjon i praksis. Gassco-ansatte Håkon Hilmar Ferkingstad hjelper en skoleelev med VR-brillene. (Bilde: KarmøyNytt).

Skoleelevene skal ta direkte kontakt med lokalt næringsliv og presentere hvordan virtuell teknologi kan brukes til for eksempel inspeksjon og kartlegging. 

- Dette er innovasjon i praksis. Teknologi- og forskningselevene får muligheten til å bli kjent med det nyeste innen teknologi i reelle arbeidssituasjoner. Samtidig får Gassco utvidet horisonten, og får mer kunnskap om nye bruksområder, sier Gudmundur Kristjansson, leder for F&U i Gassco. 

Mandag fikk elevene oppdraget, og fikk testet VR-briller. Neste milepæl er at elevene skal lage en bedriftsrapport som skal inneholde mulige bruksområder for VR-teknologi og 360-graders film/foto. 

Avslutningsvis vil det bli avholdt en fellespresentasjon hvor alle ni gruppene, samt de aktuelle bedriftene, møtes for å vise fram resultatene. Gassco stiller utstyr til rådighet og blir en døråpner til næringslivets reelle behov.

- Kopervik videregående skole tok kontakt med oss på bakgrunn av det gode samarbeidet vi allerede har i forbindelse med innovasjonscampen Gassco Challenge, som arrangeres årlig sammen med en rekke lokale videregående skoler. Det er inspirerende å se at vi blir assosiert med framtidsrettede løsninger. Gjensidig fruktbare samarbeid er gull verdt, avslutter Kristjansson.

(14.02.2017)