1. mar 2019 1 minutt

Bærekraftsrapport 2019

Gasscos visjon er å sikre energiforsyningen. Visjonen er i tråd med FNs bærekraftsmål om tilgjengelig ren energi for alle. Dette setter tydelige mål og gir prioritering for hva, hvordan og hvorfor Gassco skal arbeide for å levere sikker energi til millioner av mennesker hver eneste dag.
barekraft_2019_no

Ifølge FN bruker rundt tre milliarder mennesker forurensende energi fra trevirke, kull, koks og animalsk avfall til matlaging og oppvarming og utsettes for farlig luftforurensning. 13 % av jordas befolkning mangler tilgang til moderne elektrisitet.