17. sep 2020 2 minutter

Kontrakt for oppgraderingsprosjekt på Kollsnes

På vegne av operatøren Gassco har Equinor tildelt Wood Group Norway AS en kontrakt for prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon (EPCI) for MEG oppgraderingsprosjekt på Kollsnes.
Bilde: Kollsnes prosessanlegg i Øygarden kommune vest for Bergen

I henhold til EPCI-kontrakten skal Wood oppgradere kapasiteten for regenerering av MEG (monoetylenglykol) på Kollsnes prosessanlegg, der Equinor er teknisk tjenesteyter. Det skal installeres tre nye moduler på anlegget, som inkluderer et MEG-tog, et kjøleanlegg og en MEG-eksportpumpe.

- Kollsnes er et viktig anlegg i gassverdikjeden, og prosjektet vil bidra til å opprettholde høye gassleveranser og regularitet på anlegget i et langsiktig perspektiv. Prosjektet bidrar til å styrke forsyningssikkerheten til Europa, samtidig som det også positive ringvirkninger regionalt, sier Frode Leversund, administrerende direktør i Gassco.

Verdien av den faste delen av kontrakten er anslått til om lag 400 millioner kroner. Kontrakten omfatter opsjoner med muligheter for framtidig arbeid.  

Kontraktsarbeidet begynner i september 2020, med installasjon og ferdigstillelse på Kollsnes i løpet av 2022/23.

Det ventes at kontrakten vil omfatte rundt 150 årsverk i løpet av prosjektperioden. Ledelse og prosjektering vil utføres av Wood, mens fabrikasjon og bygging vil foregå hos underleverandøren Kværner ved Stord verft. Kværner skal også utføre installasjonsarbeidet på Kollsnes.

Kollsnes

Kollsnes prosessanlegg ligger i Øygarden kommune vest for Bergen, og behandler gassen som kommer fra feltene Troll, Kvitebjørn, Visund og Fram. Anlegget kan behandle inntil 144,5 millioner standard kubikkmeter (Sm3) gass per dag. Anlegget på Kollsnes ble åpnet i 1996, og spiller en viktig rolle i eksporten av gass til Europa fra norsk sokkel. Om lag 40 prosent av all norsk gasseksport går via dette anlegget.

MEG brukes til å forhindre hydrater og korrosjon i rørledningene. Det er en del av brønnstrømmen som kommer til Kollsnes, der den regenereres.

(17.9.2020)