Administrerende direktør i Gassco Frode Leversund overrekker et solid faktagrunnlag til Olje- og energiminster Sylvi Listhaug.
Nyheter
13. jan 2020 2 minutter

Grunnlag for økt gasstransport fra Barentshavet sør

Gasscos rapport om ny gasstransport i Barentshavet sør viser at økning av dagens kapasitet kan tilrettelegge for ytterligere verdiskaping av petroleumsressursene på norsk sokkel.
Bilde: Langeled mottaksanlegg i Easington på den engelske østkysten
Nyheter
10. jan 2020 2 minutter

Solide gassleveranser i 2019

Gassco transporterte 106,99 milliarder kubikkmeter gass gjennom rørsystemet fra Norge til Europa i 2019. På tross av en liten nedgang fra 114,2 milliarder kubikkmeter i 2018, var 2019 et av...
Nyheter
2. des 2019 2 minutter

Konsekvensutredning for avvikling av Valemon rikgassrørledning

Foreliggende konsekvensutredning er utarbeidet i henhold til fastsatt program for konsekvensutredning datert 29. oktober 2019.
Nyheter
29. nov 2019 2 minutter

Konsekvensutredning for avvikling av Knarr gasseksportrørledning

Foreliggende konsekvensutredning er utarbeidet i henhold til fastsatt program for konsekvensutredning datert 4. juli 2019.
Nyheter
12. sep 2019 2 minutter

Naturgass blir den største energikilden

DNV GLs Energy Transition Outlook 2019 slår fast at naturgass vil bli stadig viktigere når energimiksens karboninnhold reduseres. Verden kommer til å trenge store mengder naturgass.
Jan_Skogseth
Nyheter
26. jun 2019 1 minutt

Jan Skogseth ny styreleder i Gassco

Jan Skogseth ble utnevnt til ny styreleder for Gassco under generalforsamling i Oslo i går, tirsdag 25. juni.
Nyheter
16. mai 2019 1 minutt

Forslag til program for konsekvensutredning – Avvikling av Valemon rikgassrørledning

Foreliggende forslag til program for konsekvensutredning er utarbeidet i henhold til petroleumslovens bestemmelser om avslutning av petroleumsvirksomhet og disponering av innretninger på norsk sokkel.
Gassco - mars 2010 Bygnes / Kårstø
Foto : Øyvind Sætre / +47 91390036 / www.oyvindsatre.no
Nyheter
10. jan 2019 2 minutter

Stabilt høy gasseksport til Europa

I 2018 transporterte Gassco 114,2 milliarder kubikkmeter gass gjennom rørsystemet fra Norge til Europa. Det tilsvarer ni ganger norsk vannkraftproduksjon.
nyhamna_shell
Nyheter
17. des 2018 2 minutter

Oppstart av Polarled

16. desember startet den første gasstransporten gjennom Polarled-rørledningen. En helt ny gassprovins for norsk gass til Europa er nå åpnet.
Kilde: Energinet
Nyheter
3. des 2018 1 minutt

Gasstransportsystemet utvides

De polske og danske gasstransportoperatørene GAZ-SYSTEM og Energinet har begge vedtatt investeringsbeslutninger for bygging av Baltic Pipe.